Common-Rail
Стендове за Common Rail инжектори и помпи
SRS
  • Описание
  • Съдържание на комплекта
  • Допълнителна

SRS. Изпитателна течност за дизелово оборудване

SRS Изпитателната течност CV е ниско вискозитетнa течност за калибриране на дизелови помпени секции с близка вискозитетна толерантност. Отличава се с отличната си износоустойчивост, корозионна защита и ниска пенливост.

SRS Изпитателната течност CV покрива стандартът ISO 4113-CV-AW. SRS Изпитателната течност CV се препоръчва от Bosch
(VS 15665-OL-CV), MTU, MAN и Volkswagen. Също така е одобрена от MTU като предотвратяваща корозията течност за вътрешното запазване на горивните системи.

  • Контейнер 20 л.

Approvals / Recommendations

• Стандарт ISO 4113-CV-AW

• Стандарт BOSCH VS 15665-OL-CV

• Одобрение от Bosch

• Oдобрена от MTU като предотвратяваща корозията течност за вътрешното запазване на горивните системи.

• Одобрение от MAN

Данни Метод за тестване SRS Изпитателна течност CV
Плътност при 15°C g/cm³ DIN 51 757 0,824
Вискозитет при 20°C mm²/s DIN EN ISO 3104 3,85
Вискозитет при 40°C mm²/s DIN EN ISO 3104 2,52
Температура на възпламеняване PM °C DIN EN ISO 2719 115
Температура на помътняване °C ASTM D 2500 -28
Начална точка на кипене °C DIN 51 751 232
Крайна точка на кипене °C DIN 51 751 265
Корозия на стомана DIN ISO 7120 0–А
Корозия на медна пластинка DIN ISO 2160 1
Влажна стая ASTM D 1748 6 x 0