ГНП VE / VP/ P / PE

Оборудване за тестване на горивни помпи за високо налягане